>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی مکانیک مدرس   
سال:1392 - دوره:13 - شماره:8


  tick  تحلیل ارتعاشی تیرهای دورانی باریک شونده و استفاده از الگوریتم ژنتیک برای تشخیص ترک در این تیرها - صفحه:1-13

  tick  تحلیل جریان گذرای غیرهم‌دمای گاز درون خطوط لوله با استفاده از روش‌ عددی خطی‌شده تجزیه شار - صفحه:14-27

  tick  مدل شرط مرزی برای شبیه‌سازی مرزهای منحنی در روش لتیس بولتزمن - صفحه:28-41

  tick  آنالیز مودال یک تیر تحت اثر جرم متحرک با استفاده از روش‌های مودال برای سیستم‌های خطی متغیر با زمان در حوزه زمان - صفحه:42-56

  tick  بررسی اثر سرد کردن بر رفتار استحاله تبرید پیوسته در فولاد خط لوله Api X65 - صفحه:57-67

  tick  ارزیابی فرض عدم وابستگی دمایی خواص ترموفیزیکی نانوسیال آب-اکسیدآلومینیوم درانتقال حرارت جابجایی آزاد درون حفره - صفحه:68-78

  tick  حفظ تعادل دینامیکی ربات بازودار دوچرخ دیفرانسیلی با کمبود عملگر توسط چرخ عکس العملی - صفحه:79-92

  tick  مقایسه انتقال حرارت در یک محفظه بسته دارای لایه متخلخل عمودی و افقی به روش شبکه بولتزمن - صفحه:93-107

  tick  طراحی و بهینه سازی فرایند فورج پره فن ژنراتور زیمنس آلیاژ Al-2024 - صفحه:108-122

  tick  مدل‌سازی برش شیشه با جت آب همراه ذرات ساینده توسط شبکه عصبی و بهینه‌سازی زبری سطح با الگوریتم کرم شب‌تاب - صفحه:123-134

  tick  بررسی عملکرد سیستم تغذیه سوخت آند پیل سوختی غشا پلیمری با اجکتور نازل همگرا - صفحه:135-150

  tick  بررسی اثر ضربه کم سرعت بر نانوتیر تیموشنکو با استفاده از تیوری غیر محلی الاستیسیته - صفحه:151-160
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved