>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی مکانیک مدرس   
سال:1390 - دوره:11 - شماره:2


  tick  مدل المان مرزی و تحلیلی برای انتقال صوت از پوسته مافلر خودرو - صفحه:1-11

  tick  مقایسه روشهای حل عددی در برخورد قائم و مورب پرنده - صفحه:13-25

  tick  مدل سازی سه بعدی اثر ناحیه ورودی در جریان سیال ویسکوالاستیک در کانال مستطیلی - صفحه:27-37

  tick  مطالعه تجربی و تحلیلی اثر پارامترهای قطر نقطه جوش، فاصله صفحات و نیروی الکترود بر عمر خستگی مود ترکیبی اتصالات جوش نقطه ای - صفحه:39-48

  tick  تحلیل المان محدود و بررسی آزمایشگاهی فرایند شکل دهی داغ ورق آلیاژ آلومینیوم توسط گاز - صفحه:49-56

  tick  طراحی و ساخت میراگر مغناطیسی وکنترل فعال ارتعاشات تیر با استفاده از جریان گردابی - صفحه:57-66

  tick  مطالعه شرایط فوم سازی در ساخت فوم تخلخل- بسته آلومینیمی به روش نورد تجمعی با استفاده از عامل تخلخل ساز Tih2 - صفحه:67-75

  tick  اصلاح روشی جهت تولید داده های اقلیمی Tmy برای شهر تهران - صفحه:77-91

  tick  تحلیل ارتعاش آزاد پوسته ی استوانه ای نسبتاً ضخیم ساخته شده از مواد هدفمند (Fgm) با استفاده از روش مربعات دیفرانسیلی (Dqm) - صفحه:93-106

  tick  تعیین حد ناپایداری هیدرودینامیکی در جریان دوفازی با استفاده از مدل Pfm - صفحه:107-118

  tick  انتقال حرارت جابه جایی آزاد در یک حفره مربعی با وجود مانع گرم به روش شبکه بولتزمن - صفحه:119-133

  tick  اثرات انواع مختلف الکترود ابزار بر روی خواص ماشینکاری تخلیه الکتریکی ترکیب بین فلزی Γ-Tial - صفحه:135-146

  tick  بررسی عملکرد گرمایشی گلخانه های خورشیدی در ساختمان های مسکونی اقلیم سرد نمونه موردی: شهر اردبیل - صفحه:147-157

  tick  طراحی مسیر بازوی مارگون کابلی صفحه ای با مفاصل قفل شونده با استفاده از الگوریتم بهینه سازی پرواز پرندگان - صفحه:159-175
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved