>
Fa   |   Ar   |   En
   سلامت روان کودک   
سال:1394 - دوره:2 - شماره:2


  tick  مقایسه ترسیم خانواده کودکان دارای مادر شاغل و کودکان دارای مادر خانه‌دار - صفحه:9-19

  tick  مقایسه تنظیم هیجان و خودمهارگری در کودکان با و بدون اختلال نارسایی توجه - فزون کنشی - صفحه:21-33

  tick  تاثیر بازی های رایانه ای شناخت محور بر کنش های اجرایی کودکان پیش دبستانی مبتلا به ناتوانی های یادگیری عصب روان شناختی - صفحه:35-45

  tick  تاثیر آموزش برنامه تحول نوجوان به والدین بر ارتباط والد- فرزند و کارکرد خانوادگی - صفحه:47-57

  tick  مقایسه خودنظم بخشی، ویژگی های شخصیتی، و کارکرد خانواده در دانش آموزان دختر تیزهوش، با هوش متوسط و هنرستانی - صفحه:59-71

  tick  نقش انسجام خانواده در تبیین رفتارهای پرخاشگرانه فرزندان - صفحه:73-84

  tick  کنش‌های اجرایی در بستگان درجۀ یک کودکان مبتلا به اوتیسم و بستگان کودکان بهنجار - صفحه:85-91

  tick  اثر بخشی بازی درمانی مبتنی بر روی آورد شناختی– رفتاری بر کاهش پرخاشگری کودکان پیش دبستانی مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی - صفحه:93-100
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved