>
Fa   |   Ar   |   En
   سلامت روان کودک   
سال:1396 - دوره:4 - شماره:1


  tick  تاثیر آموزش مهار توجه بر سو گیری توجه و حساسیت اضطرابی دانش آموزان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی - صفحه:3-12

  tick  تاثیر آموزش مثبت اندیشی بر ادراک شایستگی و مهارت‌های اجتماعی کودکان بی‌‌سرپرست و بدسرپرست - صفحه:13-23

  tick  مقایسه تاثیر فراشناخت درمانی و درمان مبتنی بر دلبستگی بر مشکلات رفتاری برون نمود کودکان پرخاشگر - صفحه:24-34

  tick  کاربرد برنامه های نوین فرزندپروری در فرایند ارتباط در خانواده - صفحه:35-45

  tick  تاثیر آموزش توجه بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال نارسانویسی - صفحه:46-55

  tick  تاثیر قصه گویی قصص قرآنی بر سازش یافتگی کودکان پیش دبستانی - صفحه:56-66

  tick  اثربخشی آموزش توجه بر مهار توجه، توجه متمرکز، و توجه پراکنده دانش‌آموزان دختر دارای اضطراب امتحان - صفحه:67-77

  tick  مقایسه مهارت‌های روانی حرکتی و سازش یافتگی اجتماعی در دانش آموزان پیش دبستانی رفته و نرفته - صفحه:78-87

  tick  رابطه ابعاد شخصیت با سبک های دلبستگی و سبک های هویت در دانش آموزان با آسیب شنوایی - صفحه:88-98

  tick  مطالعه اضطراب اجتماعی، خودپنداشت، و تصویر بدن در دانش‌آموزان با آسیب بینایی - صفحه:99-108

  tick  تاثیر مشاوره‌ی ‌گروهی‌ «راه‌حل‌ محور» بر خودکارآمدی و حمایت اجتماعی کودکانِ کار - صفحه:109-118

  tick  مقایسه نیمرخ حافظه فعال کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی و کودکان مبتلا به نارساخوانی با کودکان بهنجار - صفحه:119-128

  tick  تاثیر هنردرمانی (قصه‌گویی، عکاسی و نقاشی) مبتنی بر روی‌آورد شناختی ـ رفتاری بر اختلال ناخن جویدن (تک بررسی) - صفحه:129-138
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved