>
Fa   |   Ar   |   En
   سلامت روان کودک   
سال:1396 - دوره:4 - شماره:2


  tick  ارزیابی تفاوت های جنسی از نظر سطوح فاجعه پنداری درد در والدین کودکان مبتلابه سردرد - صفحه:3-13

  tick  تاثیر مداخله مبتنی بر نظریه ذهن و آموزش مهارت‌ های اجتماعی بر نشانه‌ های کودکان مبتلابه اختلال رفتار هنجاری - صفحه:14-24

  tick  مدل ساختاری نقش کنش های اجرایی در عملکرد یادگیری دانش آموزان با ناتوانی یادگیری خاص - صفحه:25-36

  tick  تاثیر رضایت از نام بر اضطراب کلاس درس، حرمت خود، کمرویی، و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان - صفحه:37-48

  tick  تاثیر درمان مبتنی بر کیفیت زندگی بر بهبود سرمایه‌ روان‌شناختی و ابعاد آن در مادران کودکان کم‌توان ذهنی - صفحه:49-59

  tick  مطالعه کیفیت زندگی والدین دارای بیش از یک فرزند با نیازهای ویژه - صفحه:60-70

  tick  مقایسه ویژگی های ترسیمی کودکان در خانواده های تک فرزند و چند فرزند بر اساس آزمون ترسیم خانواده - صفحه:71-81

  tick  تاثیر آموزش تنظیم هیجان بر شناخت اجتماعی و کنش های اجرایی کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم - صفحه:82-91

  tick  رابطه شوخ طبعی و سبک های مقابله ای پدران با سطح سازش یافتگی فرزندان - صفحه:92-103

  tick  تاثیر آموزش سبک های والدگری مبتنی بر پذیرش و تعهد به مادران بر اضطراب جدایی و نافرمانی کودکان - صفحه:104-115

  tick  مطالعه همدلی شناختی در دانش آموزان با پرخاشگری ارتباطی و آشکار - صفحه:116-124

  tick  بررسی نقش واسطه ای اضطراب امتحان در ارتباط اهمال کاری با رفتارهای پرخطر - صفحه:125-134

  tick  مقایسه راهبردهای مقابله ای و کیفیت دلبستگی دانش آموزان مبتلا و غیرمبتلا به اختلال وسواس - بی اختیاری - صفحه:135-145

  tick  تاثیر درمان مبتنی بر تحریکات بینایی بر کاهش علائم اختلال یادگیری املانویسی - صفحه:146-155
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved