>
Fa   |   Ar   |   En
   درآمدی بر آلتمتریکس: مقیاس‌های جایگزین برای بررسی تاثیر پژوهش با تاکید بر وب اجتماعی  
   
نویسنده نویدی فاطمه ,منصوریان یزدان
منبع پژوهشنامه علم سنجي - 1394 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:1 -20
فایل تمام متن
چکیده    هدف: با توجه ‌به رشد روزافزون استفاده از وب اجتماعی و ابزارهای آن به‌عنوان بستر انتشار بروندادهای پژوهشی و ارتباطات علمی، ضرورت ارزیابی و داوری کیفیت پژوهش‌های علمی‌ای که ازطریق این بستر منتشر می‌شوند را مطرح کرده است. هدف از مطالعۀ حاضر نیز معرفی آلتمتریکس به‌عنوان راه‌حلی برای بررسی تاثیر پژوهش‌های منتشرشده در بستر وب اجتماعی می‌باشد.                           روش‌شناسی: مقالۀ حاضر اثری مروری با رویکرد تحلیلی و انتقادی است. در این مقاله ابتدا آلتمتریکس معرفی شده و پس از بررسی پیشینۀ پژوهش‌های صورت‌گرفته در این حوزه، محدودیت‌ها و نقاط ضعف مقیاس‌های سنتی ارزیابی تاثیر پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن مقیاس‌ها و ابزارهای آلتمتریکس، مزایا، محدودیت‌ها و کاربردهای آن در ارائۀ خدمات به گروه‌های مختلف ذی‌نفعان بیان شده و در پایان نیز نقشۀ راه آیندۀ پژوهش‌های آلتمتریکس ارائه شده است.                           یافته ها: مقیاس‌های آلتمتریکس برگرفته از وب اجتماعی به‌طور روزافزون به‌ عنوان شاخص‌های جایگزین ارزیابی تاثیر و سودمندی مقالات و دیگر بروندهای متنوع پژوهشی، طرف‌دار پیدا کرده و به‌عنوان راه‌حلی برای بررسی کیفیت انواع متنوع پژوهش‌های غیررسمی و غیردانشگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرند. سرعت و سهولت و شفافیت این مقیاس‌ها در ارزیابی تاثیر این نوع پژوهش‌ها موجب اعتباربخشی به این نوع کارهای پژوهشی و درنهایت پرورش و بالندگی چنین ارتباطات پژوهشی می‌گردد.                           نتیجه‌گیری: آلتمتریکس یک روش جدید اندازه‌گیری تاثیر و توزیع پژوهش‌های دانشگاهی و غیردانشگاهی است و به‌عنوان یک روش سریع و مطلوب و مرتبط برای ارزیابی تاثیر پژوهش، در ابتدای راه و شاخصی رو به توسعه است که نیازمند پژوهش‌های وسیع‌تری به‌منظور ارزیابی کارایی هریک از مقیاس‌های جایگزین می‌باشد.
کلیدواژه ارزش‌گذاری تاثیر علمی، ابزارهای اندازه‌گیری تاثیر علمی، مقیاس‌های جایگزین ارزیابی تاثیر علمی، آلتمتریکس
آدرس دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه خوارزمی, گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی, ایران
پست الکترونیکی y.mansourian@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved