>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله مهندسی بهداشت حرفه ای   
سال:1394 - دوره:2 - شماره:1


  tick  حذف بخار جیوه از هوای مطب‎های دندان‌پزشکی با استفاده از یک سامانه پالایش گر مبتنی بر نانوذرات نقره - صفحه:1-10

  tick  ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی عضلانی با استفاده از روش تحلیل وظایف تکراری و اجرای برنامه‎های مداخله ارگونومی در یک شرکت تولیدی - صفحه:11-19

  tick  بررسی ارتباط بین متغیرهای دموگرافیک، بهره وری و فرسودگی شغلی در کارکنان یکی از بیمارستان های شهر ایلام - صفحه:20-28

  tick  استفاده از وسایل حفاظت شنوایی با رویکرد درک ریسک کاهش شنوایی ناشی از سروصدا در تعدادی ازصنایع تولیدی - صفحه:29-36

  tick  بررسی فراوانی ناراحتی ‌های اسکلتی- عضلانی و رضایت شغلی در یک شرکت گاز - صفحه:37-44

  tick  سنتز پلیمرهای قالب ملکولی تریازینی: به عنوان فناوری نوین پایش آلاینده های ریزمقدار شغلی - صفحه:45-56

  tick  شناسایی و ارزیابی خطا در آتش باری معدن سنگ آهن با استفاده از روش نظام یافته پیش بینی وکاهش خطای انسانی (Sherpa) - صفحه:57-65

  tick  مطالعه علائم سندرم ساختمان بیمار در کارکنان اداری سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت - صفحه:66-76
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved