>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله مهندسی بهداشت حرفه ای   
سال:1393 - دوره:1 - شماره:3


  tick  ارزیابی روشنایی داخلی عمومی و موضعی در کارگاه‌های قالی‌بافی شهرستان بیجار - صفحه:1-8

  tick  بررسی کارایی هودهای سیستم تهویه مکنده موضعی در کنترل گردوغبار Fe2o3 در فرایند سرند اکساید واحد آهن سازی یکی از صنایع فولاد - صفحه:9-18

  tick  تجزیه و تحلیل علل ریشه‌ای حوادث فرایندی ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز شهری با استفاده از تکنیک های تحلیل خطرات عملکردی و تحلیل پاپیونی - صفحه:19-28

  tick  ارزیابی ریسک حمل دستی بیمار در بخش های درمانی بیمارستان های شهرستان قزوین و بررسی ارتباط آن با شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی - صفحه:29-36

  tick  ارزیابی ریسک عوامل موثر بر افت شنوایی کارگران در مواجهه با صدا در یک صنعت فلزی - صفحه:37-44

  tick  بررسی ارتباط نوبت کاری با شدت خستگی، اختلال خواب و حوادث در بین کارگران کارخانه قند - صفحه:45-52

  tick  ارزیابی میزان مواجهه کارگران با گرما و ارائه طرح کنترل تنش حرارتی در شرکت پروفیل - صفحه:53-59

  tick  ارزیابی کیفی عملکرد تهویه موضعی در آزمایشگاه های یک شرکت پتروشیمی جهت کاهش مواجهه کارکنان - صفحه:60-66
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved