>
Fa   |   Ar   |   En
   فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان   
سال:1395 - دوره:4 - شماره:4


  tick  شناسایی و آنالیز توالی Cdna کد کننده پروتئین شوک حرارتی 90 کیلو دالتون (Hsp90) در ماهی سفید (Rutilus Frisii Kutum) - صفحه:1-12

  tick  غیرفعال‌سازی ویروس Rhabdovirus Carpio (ویروس ویرمی بهاره کپور) با استفاده از نانوذرات نقره در سلول‌های رده Epc - صفحه:13-28

  tick  بررسی اثر تجویز خوراکی سطوح مختلف پروبیوتیک Lactobacillus Casei بر برخی آنزیم‌های گوارشی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان انگشت‌قد - صفحه:29-45

  tick  برآورد نسبی پتانسیل‌های ژنتیکی خنثی و تنوع سازشی در جمعیت‌های پرورشی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys Molitrix) کشور - صفحه:47-69

  tick  اثرات جایگزینی روغن‌های گیاهی با روغن ماهی در جیره غذایی بر آنزیم‌های کبدی سرم و بافت کبد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus Mykiss) - صفحه:69-88

  tick  کارآیی مواد زیست‌فعال تولیدی از باکتری Lactococcus Lactis همراه با اسانس‌های گیاهی، نمک و اسید استیک جهت کنترل Listeria Monocytogenes در مدل مایع و گوشت چرخ شده Hypophthalmichthys Molitrix - صفحه:89-110

  tick  بررسی اثر محافظتی ویتامین C بر شکستگی Dna در سلول‌های آبشش و کبد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus Mykiss) در مواجهه با غلظت‌های مختلف نانوذره اکسید روی (Zno) - صفحه:111-133
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved