>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های نوین در تصمیم گیری   
سال:1396 - دوره:2 - شماره:3


  tick  بازطراحی شبکه زنجیره تامین با در نظرگیری تصمیمات مسیریابی - صفحه:1-23

  tick  حداقل دیرکرد در زمان‌بندی مسائل جریان کارگاهی با موعد تحویل میانی - صفحه:25-47

  tick  مدل‌سازی چندمرحله‌ای مسئله زنجیره تامین سه سطحی غیرهمکارانه با در نظر گرفتن تخفیف در شرایط عدم قطعیت - صفحه:49-75

  tick  ارزیابی راهبرد‌ها با استفاده از نظریه اعداد D در چارچوب مدل کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: وزارت نیرو، صنعت برق) - صفحه:77-98

  tick  ارائه یک شاخص جدید اعتبار خوشه‌‌بندی بر مبنای کاردینالیته فازی - صفحه:99-122

  tick  توسعه روش تصمیم گیری Danp براساس مجموعه های فازی تردیدی بازه مقدار - صفحه:123-145

  tick  کشف و تحلیل رفتار خرید مشتریان سالمند در تصمیم به خرید محصولات ارگانیک: روش ترکیبی خوشه‌بندی و درخت تصمیم - صفحه:147-172

  tick  مقایسه فنون داده‌کاوی و منطق فازی به‌منظور شناسایی رفتار مشتریان - صفحه:173-192

  tick  ارائه مدلی ریاضی برای مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی با رویکرد حداکثر پوششی چنددوره‌ای در مواقع اضطراری - صفحه:193-213

  tick  پیش‌‌پردازش تصمیم‌‌گیری چند شاخصه با استفاده از داده‌‌کاوی (مطالعه موردی: انتخاب لجستیک شخص ثالث در برون‌‌سپاری خدمات وارانتی یک شرکت تولیدی تجهیزات الکترونیکی) - صفحه:215-239

  tick  تکثرگرایی در روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره - صفحه:241-266

  tick  اهمیت‌سنجی اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز در حوزه صنایع نفتی ایران (رویکرد ترکیبی Fism_Fanp) - صفحه:267-288
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved