>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های نوین در تصمیم گیری   
سال:1396 - دوره:2 - شماره:1


  tick  ترکیب تحلیل استواری و غربال‏گری فازی به منظور تدوین مدل برنامه ‏ریزی استراتژیک استوار برای شبکه لجستیک خدمات؛ (مورد مطالعه شرکت توزیع برق شیراز) - صفحه:1-27

  tick  اولویت‌بندی راهبردهای تعمیرات و نگهداری با رویکرد ترکیبی دیمتل، تحلیل شبکه‌ای و کپراس در صنایع تولیدی قطعات خودرو مطالعه (موردی: شرکت میلاد قم) - صفحه:29-50

  tick  سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با استفاده از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای (مورد مطالعه: بانک ملی ایران) - صفحه:51-71

  tick  ارائه چارچوبی برای سنجش آمادگی شرکت‌ها از منظر جانشین‌پروری با رویکرد ترکیبی فرآیند تحلیل شبکه خاکستری و دیمتل - صفحه:73-93

  tick  شناسایی و اولویت‌بندی عوامل ایجاد‌کننده اینرسی سازمانی با استفاده از روش دلفی فازی - صفحه:95-117

  tick  انتخاب مکان احداث شعب بانک با رویکرد تئوری مجموعه‌های راف -برنامه‌ریزی آرمانی چند انتخابه - صفحه:119-147

  tick  شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر تبلیغات اینترنتی در بازار ایران با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه فازی (مطالعه موردی: صنعت پوشاک) - صفحه:149-177

  tick  طراحی شبکه زنجیره تامین چابک در شرایط وابستگی تقاضا به قیمت - صفحه:179-206
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved