>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش   
سال:1395 - دوره:4 - شماره:7


  tick  اثر خستگی ناشی از دویدن بر فعالیت برخی از عضلات اندام تحتانی در مرحله اتکاء - صفحه:9-22

  tick  مقایسه اثر دو نوع تمرین تداومی و تناوبی شدید بر عملکرد هوازی قایقرانان مرد نخبه - صفحه:23-32

  tick  اثر تمرین هوازی و مکمل یاری امگا 3 بر میزان اشتها و گرلین پلاسمایی زنان چاق - صفحه:33-42

  tick  اثر 8 هفته تمرین استقامتی تناوبی ترکیبی بر مقادیر پلاسماییIl-10 ،Tnf-A ، مقاومت انسولین و نیمرخ چربی در نوجوانان پسر - صفحه:43-54

  tick  پایش آثار درازمدت مصرف استروئیدهای آنابولیک - آندروژنیک روی برخی از شاخص های قلبی عروقی اندام پروران پیشکسوت - صفحه:55-66

  tick  ارزیابی تاثیر برنامه غذایی رایانه ای بر برخی از ویژگی های پیکرسنجی و عملکردی ورزشکاران بدن ساز - صفحه:67-75

  tick  تاثیر فعالیت مقاومتی حاد بر سطوح سرمی برخی شاخص های التهابی و آسیب عضلانی در زنان غیر فعال - صفحه:76-88

  tick  تاثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید و مقاومتی دایره ای بر عملکرد تنفسی و ترکیب بدن دختران دارای اضافه وزن - صفحه:89-101

  tick  مقایسه کنترل پاسچر پای برتر و غیر برتر زنان کاتاکا و کومیته کای عضو تیم ملی - صفحه:102-113

  tick  رابطه بین قدرت عضلات پشت با تعادل پویا و ترس از سقوط در سالمندان - صفحه:114-124
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved