>
Fa   |   Ar   |   En
   روند تثبیت و تحکیم دموکراسی در نظام سیاسی ترکیه با تاکید برحزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه  
   
نویسنده مطلبی مسعود ,زمانی محسن
منبع جامعه شناسي سياسي جهان اسلام - 1393 - دوره : 2 - شماره : 1 - صفحه:137 -164
فایل تمام متن
چکیده    این مقاله در چارچوب ادبیات نظری مربوط به گذار و تحکیم دموکراسی درصدد است به تحلیل سازوکار دموکراسی و امکانات پیش روی آن درراستای تحول های سیاسی جدید ترکیه بپردازد. جمهوری ترکیه تجربه ای شکننده و پرتحول از دموکراسی را سپری کرده است؛ بنابراین موضوع اصلی مقاله نه گذار به دموکراسی چنانکه ترکیه گذار اولیه به دموکراسی را از دهه 1950 طی کرده است بلکه فرایند تثبیت و تحکیم دموکراسی در این کشور است، زیرا دموکراسی لرزان ترکیه، همواره از خصلت بی ثباتی و شکنندگی بهره مند بوده است؛ لذا نویسنده خواستار پاسخگویی به این پرسش اصلی است که با توجه به پیروزی حزب اسلام گرای «عدالت و توسعه» که بسیاری در ترکیه آن را مرحله ای‌ نوین در دموکراسی این کشور قلمدادکرده‌اند، تحول های سیاسی ترکیه به کدام سمت در حرکت اند؟ به عبارت دیگر، این پژوهش درنظردارد به این مسئله بپردازد که با توجه به ورود اسلام گرایان (حزب عدالت و توسعه) به عرصه‌ قدرت نظام سیاسی از کانال دموکراسی، تحول های سیاسی ترکیه به کدام سمت در حرکت اند؟ و درپی تایید این فرضیه اصلی است که دموکراسی ترکیه به سوی مرحله تحکیم و تثبیت در حرکت است و تحول های ساختاری کلان و موازنه قدرت نوین عرصه سیاسی ترکیه، زمینه ساز تحکیم این فرایندند.
کلیدواژه نظام سیاسی ترکیه، فرایند تحکیم دموکراسی، حزب عدالت و توسعه
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved