>
Fa   |   Ar   |   En
   تهدیدهای نرم خودمختاری اقلیم کردستان عراق و تاثیر آن بر کردهای ایران  
   
نویسنده بوژمهرانی حسن ,پور‌اسلامی مهدی
منبع جامعه شناسي سياسي جهان اسلام - 1393 - دوره : 2 - شماره : 1 - صفحه:87 -110
فایل تمام متن
چکیده    تصویب قانون اساسی عراق در سال 2005 میلادی و تشکیل حکومت فدرال در عراق و در نتیجه آن، ایجاد منطقه خودمختار کردستان عراق تاثیرهایی شایان توجه را بر کشورهای همجوار داشته است. به دلیل همجواری مرزی اقلیم کردستان با مناطق کردنشین کشورمان و نیز پیوندهای فرهنگی و قومی میان آن‌ها، برخی تهدیدهای نرم ضد جمهوری اسلامی ایران ایجادشده است. اهمیت یافتن فرهنگ و هویت کردی، ارتقای سطح مطالبات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ازجمله تهدیدهای نرمی هستند که امنیت کشورمان را تهدیدمی کنند. هدف این پژوهش که ابتنای آن بر روش توصیفی تحلیلی است، بررسی وجوه مشترک میان کردهای دو کشور، بررسی منابع قدرت نرم کردها، بیان سابقه مبارزات کردها و داعیه های قدیمی آنان برای تحقق «کردستان بزرگ» است. جنبه نوآوری این تحقیق، تحلیل اتفاق های کردستان عراق در چارچوب تهدید نرم ضد جمهوری اسلامی ایران است؛ بنابراین این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش است که تحول های اخیر کردستان عراق چه تهدیدهای نرمی را متوجه امنیت کشورمان کرده است. مولفان بر این اعتقادند که به دلیل قرابت فرهنگی، هویتی و نژادی و نیز قدرت نرم اقلیم کردستان، خودمختاری کردستان عراق در کنار فعالیت های آنان درراستای اعتلای هویت کردی تهدیدهایی نرم را ضد کشورمان ایجادمی کند.
کلیدواژه تهدید نرم، قوم کرد، هویت، مطالبات قومی، ناسیونالیسم قومی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر, ایران, دانشگاه خوارزمی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved