>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل‌‌های توطئه‌باورانه در فرهنگ سیاسی مصر  
   
نویسنده غفاری هشجین زاهد ,قلندری فاطمه‌زهرا
منبع جامعه شناسي سياسي جهان اسلام - 1392 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:61 -84
فایل تمام متن
چکیده    هدف این مقاله شناخت جایگاه و علل تئوری‌های توطئه در فرهنگ سیاسی مصر است. مصر از کشورهای مهم و تاثیرگذار منطقه استراتژیک خاورمیانه است. این کشور با پیشینه تاریخی و تمدنی خود از خاستگاه‌های تمدن‌های اولیه بشری و محل ظهور و پیدایش ادیان بزرگ می‌باشد. فرهنگ سیاسی مصر مولفه‌های مختلف دارد و تجزیه و تحلیل‌های توطئه‌باورانه یکی از مولفه‌های اصلی فرهنگ سیاسی مصر محسوب‌می‌شود. این مقاله در پی پاسخ‌گویی به پنج سوال درباره این‌گونه تحلیل‌ها در مصر است. منظور از این شیوه تحلیل، این است که در تجزیه و تحلیل وقایع و حوادث مختلف فقط به عاملِ توطئه تمسک جسته‌می‌شود و نقش سایر عوامل در وقوع حوادث نادیده‌گرفته‌می‌شود. برای پاسخ به سوالات مقاله از روش کیفی تحلیل اسنادی استفاده‌شده و یافته‌های پژوهش از طریق مراجعه به کتاب‌ها، مقالات، سایت‌ها و منابع موجود قابل‌دسترس مرتبط با موضوع، با استفاده از ابزار فیش‌برداری جمع‌آوری و تحلیل‌شده‌است. یافته‌های مقاله نشان‌دهنده این است که تجزیه و تحلیل‌های توطئه‌باورانه مولفه مهمی از فرهنگ سیاسی مصر را در کنار سایر مولفه‌ها تشکیل‌می‌دهد. شرایط و اوضاع بحرانی جامعه، دخالت‌های قدرت‌های بزرگ خارجی و استبداد سیاسی حاکم از جمله عوامل مهم رشد و رواج این‌گونه تحلیل‌ها در فرهنگ سیاسی مصر است.
کلیدواژه تحلیل‌های توطئه‌باورانه، فرهنگ سیاسی، خاورمیانه، مصر، اوضاع بحرانی، استبداد سیاسی، قدرت‌‌‌های خارجی
آدرس دانشگاه شاهد, گروه علوم سیاسی و جامعه شناسی انقلاب اسلامی, ایران, دانشگاه شاهد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved