>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی سازه و ساخت   
سال:1396 - دوره:4 - شماره:4


  tick  ارزیابی مدل های رفتاری مناسب جهت شبیه سازی عددی آلیاژ حافظه دارشکلی نوین پایه مس - صفحه:5-15

  tick  پیش‌بینی مقاومت خمشی تیرهای تقویت شده به روش Nsm-Frp با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی - صفحه:16-28

  tick  ارزیابی رفتار سازه ای پایه های بتنی شبکه توزیع برق - صفحه:29-41

  tick  مقایسه عملکرد قاب خمشی و قاب خمشی با مهاربند هم محور در سازه های بلند فولادی در اثر خرابی پیشرونده - صفحه:42-57

  tick  ارزیابی احتمالاتی خسارات لرزه‌ای سازه های بتن آرمه شمال ایران با استفاده از منحنی‌های شکنندگی - صفحه:58-78

  tick  تخمین مقاومت برشی تیرهای بتن آرمه مسلح به الیاف پلیمری؛ مقایسه شبکه عصبی مصنوعی و روابط آیین نامه ای - صفحه:79-97

  tick  تحلیل استاتیکی غیرخطی قاب‌های فولادی با اتصال نیمه‌صلب با استفاده از مدل المان صلیبی - صفحه:98-117

  tick  اثر اندرکنش خاک-سازه در رفتار لرزه‌ای مجموعه‌ سازه پدستال آنتن‌های بشقابی بزرگ - صفحه:118-135

  tick  بررسی مرز سنگدانه - خمیر سیمان در بتن های حاوی دوده سیلیسی و خاکستربادی - صفحه:136-154

  tick  ارزیابی رفتار لرزه ای پل های بتنی عرشه پیوسته با بیه های مختلف با استفاده از منحنی شکنندگی - صفحه:155-171

  tick  بررسی تاثیر نوع روکش میلگرد بر میزان خوردگی آن در بتن خود متراکم - صفحه:172-185

  tick  یادداشت فنی: شناسایی ریسک های مراحل طراحی، اجرا و ساخت در سازه های Lsf - صفحه:186-200
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved