>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم   
سال:1395 - دوره:5 - شماره:1


  tick  بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخۀ فارسی آزمون ترجیح نیمکره‌ای - صفحه:1-9

  tick  اثرات محافظت نورونی استیریپنتول در برابر محرومیت از اکسیژن -گلوکز در کشت اولیۀ نورون‌های قشری جنین موش سوری - صفحه:10-17

  tick  اثر کورکومین بر آستروگلیوزیس و بهبود رفتار حرکتی در مرحلۀ حاد آسیب طناب نخاعی در یک مدل کانتیوژن موش صحرایی - صفحه:18-28

  tick  اثربخشی برنامۀ مربیگری رفتار و هدایت از طریق مدلسازی بر اختلال اضطراب جدایی کودکان پیش دبستانی - صفحه:29-39

  tick  طرحواره‌های ناسازگار اولیه در بیماران با اختلال روان‌تنی و مالتیپل اسکلروز - صفحه:40-47

  tick  نتایج جراحی صرع در بیماران مبتلا به صرع مقاوم به دارو در بیمارستان لقمان حکیم - صفحه:48-57

  tick  نقش استروئیدها بر عملکرد مغز - صفحه:58-72

  tick  استرس اکسیداتیو و نقش‌های مختلف آن در بیماری‎های‌ تحلیل برندۀ عصبی - صفحه:73-86

  tick  سلول‌های بنیادی مشتق شده از ادرار: یک ردۀ جدید از سلول‌های بنیادی در درمان اختلالات تحلیل برندۀ عصبی - صفحه:87-97

  tick  مدل‌های آزمایشگاهی آرتریت روماتوئید: درد حاد و مزمن - صفحه:98-109
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved