>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم   
سال:1396 - دوره:5 - شماره:2


  tick  اثر تمرین هوازی بر شاخص هزینۀ فیزیولوژیکی و حداکثر اکسیژن مصرفی در زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروز - صفحه:1-10

  tick  بررسی هیستوپاتولوژیک گالیک اسید بر سلول‌های پورکینژ موش صحرایی متعاقب مسمومیت با تری متیل تین - صفحه:11-18

  tick  سبک‌های هویت و تصور از خود در افرادی با آشفتگی جنسیتی - صفحه:19-27

  tick  بررسی اثر عصاره آبی حرا بر دانسیته نورونی Ca3 ،Ca2 ،Ca1 و شکنج ‌دندانه‌ای هیپوکامپ در موش‌های صحرایی دیابتی - صفحه:28-35

  tick  اثرات تحریک الکتریکی مستقیم مغز از ورای جمجمه بر سلامت روان جانبازان با اختلالات روانی - صفحه:36-42

  tick  آزمون مقایسه‌ای تروماهای کودکی در معتادان جنسی و افراد سالم - صفحه:43-51

  tick  اثرات تمرینات استقامتی بر سطوح Bdnf و انسولین سرمی در موش‌های صحرایی دیابتی ناشی از استروپتوزوتوسین - صفحه:52-61

  tick  تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان به سلول‌های شبه عصبی تحت تاثیر عصارۀ زنجبیل - صفحه:62-71

  tick  مطالعه فیلوژنتیکی زیرواحدهای Α گیرنده Gabaa بین انسان و موش صحرایی - صفحه:72-75

  tick  توسعه نانو ذرات در دارو رسانی به مغز - صفحه:76-87

  tick  سلادین -1: یک عامل احتمالی حفاظت نورونی در بیماری آلزایمر - صفحه:88-97

  tick  نقش نورون‌زایی در اختلالات اضطرابی - صفحه:98-109

  tick  مروری بر عوامل روانشناختی در صرع - صفحه:110-123

  tick  اثرات اکستازی بر سیستم عصبی - صفحه:124-129

  tick  روانشناسی رنگ و اثر آن بر طراحی بیمارستان و درمان بیمار - صفحه:130-142
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved