>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم   
سال:1395 - دوره:4 - شماره:4


  tick  بررسی عوامل مهم در شناسایی تنگی شریان کاروتید بدون علامت جهت پیشگیری از سکتۀ مغزی با استفاده از ابزار داده کاوی - صفحه:1-9

  tick  تاثیر پلی‌مورفیسم Val66met فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز بر اکتساب و تحکیم سازی حافظۀ حرکتی - صفحه:10-18

  tick  بررسی تکثیر آستروسیت‏های جدا شده از قشر مغز موش صحرایی در یک داربست نانوپپتید - صفحه:19-25

  tick  نقش اطلاعات اولیه در اهمیت اطلاعات نهایی در تصمیم‌گیری - صفحه:26-34

  tick  اثر تریکوستاتین A بر حافظۀ کاری و سطح سرمی Bcl-2 در مدل موش صحرایی ایسکمی هایپوکسیک - صفحه:35-40

  tick  تغییرات هیستوپاتولوژیک جسم سیاه در نتیجۀ مسمومیت پاراکوات در موش صحرایی - صفحه:41-49

  tick  ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامۀ شخصیت هگزاکو در میان دانش‌آموزان - صفحه:50-60

  tick  تاثیر مکمل اپی گالو کاتچین گالات بر مقیاس اندازه‌گیری کمای گلاسکو در بیماران با آسیب مغزی پس از ضربه - صفحه:61-66

  tick  آمیلوئید بتا و تائو: از فیزیولوژی تا پاتولوژی در بیماری آلزایمر - صفحه:67-88

  tick  غنی‌سازی محیطی: درمان جدید برگرفته از یافته‌های مدل‌های حیوانی اوتیسم - صفحه:89-98

  tick  تغییرات عصبی در اختلال شناختی - صفحه:99-115

  tick  اثر تعدیل کنندۀ فاکتور رشد عصبی مشتق از گلیا بر اعتیاد - صفحه:116-122
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved