>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم   
سال:1394 - دوره:4 - شماره:1


  tick  اثر اسید گالیک و تمرین ورزشی استقامتی بر فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز در یک مدل از دژنراسیون هیپوکامپ - صفحه:1-6

  tick  بررسی شاخص‌های روان‌سنجی مقیاس نشخوار فکری -تامل - صفحه:7-16

  tick  مقایسۀ نقص‌ها در نظریۀ ذهن در بیماران با اختلال دو قطبی نوع 1 در دورۀ فروکش - صفحه:17-25

  tick  مقایسۀ فراوانی و شدت عوامل استرس‌زا در زوج‌های نابارور تحت درمان تلقیح داخل رحمی، تحت درمان تلقیح درون سیتو پلاسمی اسپرم و بدون درمان - صفحه:26-36

  tick  مقایسۀ یادگیری فضایی موش‌های صحرایی نر، ماده و اوارکتومی شده - صفحه:37-44

  tick  تاثیرات ترومای سازمانی بر مهارت‌های کارکنان در یک بیمارستان خصوصی در ایران - صفحه:45-54

  tick  راهکارهای سلول درمانی در ترمیم آسیب طناب نخاعی: مزایا و معایب - صفحه:55-66

  tick  چرا انسان واکنش متفاوتی به تجربه‌های حسی مشابه نشان می‌دهد: یک تعامل هیجان -شناخت - صفحه:67-76

  tick  نقش کاربردی داربست‌های طبیعی و صناعی در مهندسی بافت سیستم عصبی مرکزی - صفحه:77-92

  tick  بهبود ایمنی راه کودکان در ایران - صفحه:93-96
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved