>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم   
سال:1394 - دوره:3 - شماره:3


  tick  بررسی نانو -نقره بر روی رفتارهای مرتبط با اضطراب در موش‌های صحرایی - صفحه:1-6

  tick  استفاده از اندانسترون در جلوگیری از تهوع و استفراغ پس از جراحی القاء شده توسط پمپ‌های ضد درد با فنتانیل در بیماران تحت جراحی‌های زانو - صفحه:7-14

  tick  ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامۀ اختلال خواب - صفحه:15-20

  tick  اثر تمرین ورزشی استقامتی و اسید گالیک بر فاکتور نکروز دهندۀ تومور آلفا در یک مدل حیوانی بیماری آلزایمر - صفحه:21-26

  tick  شناسایی ترکیبات شیمیایی و اثرات حفاظتی اسانس گل اروانه (Hymenocrater Platystegius) بر استرس اکسایشی القاء شده توسط پراکسید هیدروژن در سلول‏های Pc12 - صفحه:27-36

  tick  رابطۀ بین آسیب‌های روان‌شناختی جانبازان و بعد روانی کیفیت زندگی همسرانشان در شهر اصفهان، ایران - صفحه:37-44

  tick  اثر پیش شرطی‌سازی با ورزش بر پیامدهای سکتۀ مغزی در یک مدل موشی آزمایشگاهی - صفحه:45-53

  tick  سنجش اثرات آنتی‌اکسیدانی و محافظتی گیاه بادرشبو (Dracocephalum Moldavica) بر سمیت القاء شده توسط پپتید بتا آمیلوئید در سلول‌های Pc12 - صفحه:54-63

  tick  بررسی ارتباط بین تن‌سنجی جمجمۀ عصبی و ضریب هوشی در بین دانشجویان ایرانی در مناطق سردسیر و گرمسیر - صفحه:64-70

  tick  اثر آموزش مدیریت استرس به شیوۀ درمان شناختی -رفتاری بر سازگاری زناشویی در همسران جانبازان جنگ تحمیلی مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه - صفحه:71-80

  tick  رهبری هماهنگ و یکپارچه در سیستم تروما: یک ضرورت فراموش شده در ایران - صفحه:81-86

  tick  نورواستروئیدها و سیستم عصبی: از فیزیولوژی تا پاتولوژی - صفحه:87-97

  tick  معرفیRna ‌ های غیرکدشوندۀ بلند به‌عنوان نشانگرهای زیستی نوین در اختلالات سیستم عصبی مرکزی - صفحه:98-112

  tick  ایمنولوژی ویروس هاری در سیستم عصبی مرکزی - صفحه:113-120

  tick  مکانیسم فیزیولوژی عصبی تنظیم خواب و بیداری - صفحه:121-135
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved