>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم   
سال:1397 - دوره:6 - شماره:3


  tick  برآورد تابع پاسخ همودینامیک در مغز و تومورهای مغزی: مقایسه مدل‌های لجستیک معکوس و تابع پاسخ همودینامیک کانونی - صفحه:1-9

  tick  اثربخشی روان ‌نمایشگری مبتنی بر رویکرد وحدت‌‌مدار بر تاب‌‌‌آوری بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروز - صفحه:10-18

  tick  شناسایی هرپس ویروس انسانی تیپ 6 و ویروس واریسلا –زوستر در ادرار بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروز در استان کرمان، ایران - صفحه:19-24

  tick  ارزیابی کارکردهای عصب‌شناختی و هیجانی در معتادان تحت درمان با متادون و بوپرنورفین - صفحه:25-34

  tick  تاثیر تمرین هوازی در دوران بارداری بر میزان افسردگی القا شده ناشی از تشنج در موش سوری - صفحه:35-42

  tick  تاثیر معنای زندگی در رابطه بین نگرش نسبت به مصرف مواد مخدر و افسردگی - صفحه:43-51

  tick  سلول درمانی: یک راهکار درمانی برای مالتیپل اسکلروز - صفحه:52-68

  tick  گیرنده‌های فعال شونده با پروتئیناز در سیستم عصبی، جنبه‌های فیزیولوژی و پاتولوژی - صفحه:69-78

  tick  نظریه‌های کنترل حرکتی: ارائه یک مدل ساختاری یکپارچه بر اساس مفاهیم مشترک - صفحه:79-90

  tick  اثرات سمّیت متامفتامین بر سیستم عصبی - صفحه:91-99
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved