>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت و توسعه ورزش   
سال:1395 - دوره:5 - شماره:1


  tick  تاثیر ابعاد هویت برند تیمی بر وفاداری رفتاری هواداران فوتبال در لیگ برتر ایران - صفحه:1-18

  tick  مقایسه و تعیین اولویت عوامل ارزیابی کیفیت سیستم توسعه استعدادیابی ورزشی از منظر ذینفعان - صفحه:19-35

  tick  شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر حضور تماشاگران در مسابقات لیگ برتر بسکتبال ایران - صفحه:37-50

  tick  بررسی نقش بازارگرایی بر هوشمندی بازار در شرکت های ورزشی - صفحه:51-64

  tick  حمایت ورزشی و تاثیر آن بر دلبستگی به برند و وفاداری مشتریان: مطالعه تیم والیبال کاله - صفحه:65-84

  tick  تحلیل عوامل موثر در شکل دهی تصویر برند ورزشکاران حرفه ای - صفحه:85-102

  tick  شناسایی و اولویت بندی مناظر و استراتژیهای سازمان ورزش شهرداری تهران با استفاده از مدل Ahp - صفحه:103-116

  tick  شخصیت برند تیمهای منتخب لیگ برتر فوتبال ایران تبیین ابعاد و ارائه مدل مسیری - صفحه:117-136

  tick  طراحی مدل تاثیر بازارگرایی بر رفتار آتی مشتریان در مجموعه های تفریحی ورزشی آبی با توجه به کیفیت خدمات - صفحه:137-152

  tick  مقایسه نگرش و رفتار مشتریان نسبت به خدمات مراکز آمادگی جسمانی شهر رشت - صفحه:153-168

  tick  رابطه ادراک از کیفیت خدمات با رضایتمندی و تمایل به بازگشت گردشگران ورزشی حاضر در شهرآورد استقلال و پرسپولیس - صفحه:169-184

  tick  مدل ساختاری تاثیر نوستالژی بر تمایل به خرید هواداران فوتبال - صفحه:185-200

  tick  مقایسه ابعاد ارزش ویژه برند در بین مشتریان پوشاک ورزشی مطالعه موردی : برند آدیداس - صفحه:201-216

  tick  بررسی رابطه بین ارزش ادراک شده برندهای ورزشی و قصد خرید مجدد مشتریان - صفحه:217-231

  tick  چالش های توسعه گردشگری ورزشی منطقه آزاد ارس با تاکید بر نظرات مدیران و کارشناسان - صفحه:233-244
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved