>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت و توسعه ورزش   
سال:1394 - دوره:4 - شماره:1


  tick  شناسایی و رتبه‌بندی عوامل نوسان عملکرد کشتی ایران در بازی‌های المپیک - صفحه:1-17

  tick  اولویت‌بندی جاذبه‌های گردشگری ورزشی در توسعه‌ی توریسم ورزشی استان‌های شمالی ایران - صفحه:19-33

  tick  رتبه‌بندی باشگاه‌های بدن‌سازی شهر رشت از نظر ایمنی با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره - صفحه:35-48

  tick  بررسی وضعیت موجود و مطلوب لیگ برتر فوتبال ایران بر اساس معیارهای حرفه‌ای Afc - صفحه:49-63

  tick  طراحی و تدوین نظام نامه ی اخلاقی اعضای هیات علمی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی ایران از دیدگاه دانشجویان - صفحه:65-84

  tick  ارزیابی سطح سیستم مدیریت دانش و رابطه آن با کیفیت زندگی شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان - صفحه:85-101

  tick  ارزیابی معیارهای تصمیم گیری حامیان مالی از تیم های ورزشی با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی - صفحه:103-118

  tick  شناسایی عوامل و مدل‌سازی روابط میان ادراکات تا توجه انحصاری مشتریان وفادار (مطالعه موردی مدیریت خدمات مجموعه‌ ورزشی انقلاب تهران) - صفحه:119-146

  tick  ارزیابی و مقایسه اجزای سطوح تکنولوژیک دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه ارومیه با سایر دانشکده‌های تربیت‌بدنی کشور - صفحه:147-160

  tick  بررسی اثر آمیخته بازاریابی خدمات مجموعه ورزشی بر رضایتمندی و تاب‌آوری قیمتی مشتریان (مورد مطالعه: مجموعه ورزشی حجاب شیراز) - صفحه:161-179
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved