>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله بالینی پرستاری و مامائی   
سال:1393 - دوره:3 - شماره:4


  tick  بررسی مشکلات ایفای نقش پرستاران در ارتقاء کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی - صفحه:1-12

  tick  بررسی تاثیر آموزش رژیم غذایی بر تغییرات فشار خون، وزن و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون در بیماران همودیالیزی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی - صفحه:13-19

  tick  بررسی کیفیت زندگی پرستاران شاغل مبتلا به کمردرد مزمن در بیمارستان های آموزشی درمانی تبریز در سال 1392 - صفحه:20-28

  tick  ارتباط توانمندی با ابعاد کیفیت زندگی و برخی عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 در شهرستان شاهرود، 1392 - صفحه:29-38

  tick  بررسی ارتباط میان درگیری شغلی با ویژگی های جمعیت شناختی در پرستاران بیمارستان های منتخب تهران و کرمان در سال 1392 - صفحه:39-46

  tick  بررسی تاثیر مشارکت و مراقبت خانواده محور بر اضطراب مادران کودکان مبتلا به عفونت گوارشی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سازی - صفحه:47-55

  tick  مطالعه برخی تعیین کننده های وزن هنگام تولد در نوزادان متولد شده در قزوین - صفحه:56-64

  tick  تجارب و چالش های مراقبتی خانواده های دارای بیمار در وضعیت نباتی - صفحه:65-79
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved