>
Fa   |   Ar   |   En
   روان پرستاری   
سال:1396 - دوره:5 - شماره:5


  tick  تاثیر آموزش مهارت‌های خودتعیین‌گری بر سبک تبیینی خوش‌بینانه و هویت تحصیلی دانش‌آموزان پسر دوره ابتدائی با ناتوانی‌های یادگیری - صفحه:1-8

  tick  اثربخشی تمرینات ورزش هوازی در کاهش احساس تنهایی و ارتقاء سطح شادکامی در سالمندان - صفحه:9-17

  tick  پیش‌بینی اختلال کارکرد جنسی براساس عزت نفس جنسی و صمیمیت با همسر در دانشجویان زن با و بدون اختلال کارکرد جنسی - صفحه:18-25

  tick  نقش کیفیت خواب، حمایت اجتماعی و خستگی در خودکارامدی زندگی روزمره افراد دارای ضایعه نخاعی - صفحه:26-33

  tick  بررسی تاثیر فراشناخت درمانی گروهی بر اضطراب مراقبین بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی بستری - صفحه:34-42

  tick  بررسی عوامل خطر طول زمان تا عودهای مکرربیماران دچاراختلال اسکیزو افکتیو - صفحه:43-48

  tick  بررسی عملکرد خانواده و سلامت معنوی در زنان مبتلاء و درمان‌یافته از سرطان پستان با همتایان غیر مبتلاء - صفحه:49-56

  tick  ارتباط بین هوش معنوی و شایستگی های دانشجویان پرستاری در ارائه مراقبت های معنوی - صفحه:57-63
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved