>
Fa   |   Ar   |   En
   روان پرستاری   
سال:1395 - دوره:4 - شماره:6


  tick  تاثیر آموزش گروهی مهارتهای ارتباطی با رویکرد مذهبی بر میزان سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر - صفحه:1-7

  tick  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش علائم استرس، اضطراب و افسردگی زنان دارای تجربه روابط فرازناشویی (عاطفی، جنسی) - صفحه:8-14

  tick  بررسی رابطه دوسویه میان رضایت‌زناشویی و نشانگان افسردگی در زوج‌های مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج - صفحه:15-21

  tick  عوامل پیشگویی کننده اضطراب بیماران قبل از آندوسکوپی - صفحه:22-29

  tick  مقایسه راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان و طرحواره‌های هیجانی در افراد مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان (Hiv) و افراد بهنجار - صفحه:30-40

  tick  رفتارهای نامحترمانه در محیط کار پرستاران: یک مطالعه کیفی - صفحه:41-49

  tick  نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سرسختی روانشناختی و خوش‌بینی در پیش‌بینی اضطراب مرگ زنان در سه‌ماهه سوم بارداری - صفحه:50-58

  tick  بررسی اثربخشی زوج درمانی گروهی به روش گاتمن بر کاهش فرسودگی زناشویی زوجین - صفحه:59-64
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved