>
Fa   |   Ar   |   En
   روان پرستاری   
سال:1394 - دوره:3 - شماره:3


  tick  اعتبار سنجی ایرانی آزمون افسردگی پس از زایمان ادینبرگ برای غربالگری افسردگی پس از زایمان - صفحه:1-10

  tick  بررسی مشکلات اجتماعی و خانوادگی افراد مصروع مراجعه کننده به انجمن صرع از دیدگاه بیماران و خانواده آنها - صفحه:11-19

  tick  بررسی شدت و فراوانی تنش اخلاقی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران بالینی شهرستان شاهرود - صفحه:20-28

  tick  تاثیر روش حساسیت‌زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر بازنمایی‌های عاطفی منفی بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه - صفحه:29-40

  tick  اثربخشی درمان کوتاه مدت راه حل محور بر فرسودگی زناشویی و میل به طلاق در زنان متاهل - صفحه:41-52

  tick  رابطه بین کیفیت خواب و کیفیت زندگی سالمندان - صفحه:53-62

  tick  تاثیر آسیب پذیری ادراک شده بر راهبردهای مقابله ای دانشجویان در موقعیتهای استرس زا: ارزیابی مدل باور سلامتی - صفحه:63-75

  tick  بررسی ارتباط بین مشخصات فردی و سطح سلامت روان با میزان هیپنوتیزم پذیری زنان مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس - صفحه:76-83
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved