>
Fa   |   Ar   |   En
   روان پرستاری   
سال:1397 - دوره:6 - شماره:2


  tick  بررسی تاثیر برنامه ارتقای تاب‌آوری و مدیریت استرس بر بهزیستی روانشناختی، معنای زندگی، خوش‌بینی و رضایت از زندگی زنان بی‌سرپرست - صفحه:1-10

  tick  بررسی نقش راهبردهای مقابله با استرس، هدفمندی در زندگی و کیفیت زندگی در تبیین سازگاری زناشویی بازنشستگان - صفحه:12-22

  tick  پیش‌بینی رضایت زناشویی پرستاران بر اساس سبک‌های دلبستگی، مکانیزم های دفاعی و کیفیت زندگی - صفحه:24-31

  tick  بررسی ارتباط عملکرد جنسی با سلامت روان در زنان باردار - صفحه:33-39

  tick  نقش سه گانه های تاریک شخصیت در پیش بینی بهزیستی روانشناختی و سبک های شوخ طبعی پرستاران - صفحه:41-48

  tick  اثربخشی درمان پویشی کوتاه مدت با رویکرد همدلانه و تعدیل کننده اضطراب بر ابرازگری هیجانی و خودانگاره دانشجویان دارای علائم اختلال اضطراب جدایی بزرگسالی - صفحه:50-59

  tick  اثربخشی بازی درمانی گروهی بر مشکلات رفتاری و عملکرد حافظه دانش آموزان دبستانی دختر دارای اختلال یادگیری خاص - صفحه:61-70

  tick  همبستگی کیفیت زندگی مادران دارای کودک با نیازهای ویژه و ویژگی‌های جمعیت شناختی در شهر تهران - صفحه:72-78
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved