>
Fa   |   Ar   |   En
   رایانش نرم و فناوری اطلاعات   
سال:1394 - دوره:4 - شماره:3


  tick  بهبود سیستم واترمارکینگ برای تصویر مبتنی بر تبدیل فوریه گسسته با استفاده از منطق فازی - صفحه:3-15

  tick  پیش بینی زمان سفر در مسیرهای برون شهری با استفاده از تکنیک های داده کاوی مکانی؛ مطالعه موردی: مسیر قائمشهر به بابل و ساری به قائمشهر - صفحه:16-28

  tick  ارائه پروتکلی برای توزیع گره های چاهک در شبکه های حسگر متحرک تحمل پذیر نسبت به تاخیر - صفحه:29-38

  tick  سرویس دهی مبتنی بر کیفیت خدمات در شکبه های موردی سیار با استفاده از پیکربندی پویا - صفحه:39-48

  tick  تاثیر فضاهای رنگ در مخفی سازی اطلاعات در تصاویر رنگی - صفحه:49-65

  tick  امتیازبندی رفتاری مشتریان بانک با استفاده از رویکرد داده کاوی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی - صفحه:66-80

  tick  تاثیر ادغام ویژگی ها بر بهبود نرخ بازشناسی ارقام دست نویس فارسی - صفحه:81-90

  tick  پخش بار اقتصادی پویا با استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمعی ذرات بهبود یافته - صفحه:91-97

  tick  کارایی الگوریتم های هوشمند در تهیه اتوفتو و تولید مدل رقومی ارتفاعی - صفحه:98-108

  tick  کاهش اثر تداخل در سامانه ناوبری Gps با استفاده از شبکه عصبی چند لایه - صفحه:109-117

  tick  مقایسه و ارزیابی آنالیز شی مبنا و پیکسل مبنای داده لایدار و تصاویر اپتیکال بزرگ مقیاس هوایی در منطقه شهری - صفحه:118-128

  tick  تشخیص و ردگیری دقیق مردمک چشم با استفاده از تبدیل هاف دایروی بهبود یافته و Ir-Emd - صفحه:129-138

  tick  ارائه یک مدل فازی نقشه شناختی ربات متحرک با الهام از سلول های جهت سر و مکانی با رویکرد کاهش ابعاد - صفحه:139-151
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved