>
Fa   |   Ar   |   En
   اقتصاد و مدیریت شهری   
سال:1395 - دوره:4 - شماره:16


  tick  افزایش میزان رضایت شهروندان از دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ شهر و کاهش هزینه‌های اقصادی بانک با به‌کارگیری مدل کنترل موجودی شبیه‌سازی شده - صفحه:1-18

  tick  تاثیر بخش خدمات بر شکل‌گیری پدیده نخست‌شهری در استان خوزستان - صفحه:19-35

  tick  تاثیر تالاب عینک شهر رشت بر قیمت مسکن منطقه با استفاده از روش قیمت‌گذاری هدانیک - صفحه:37-53

  tick  تبیین نقش ارزش ویژه نام تجاری شهر بر میزان هویتمندی و مهاجرت متخصصان (مطالعه موردی: کلان‌شهر مشهد مقدس) - صفحه:55-69

  tick  تدوین راهبردهای مدیریتی برای توسعه ساختمان‌های سبز (مطالعه موردی: منطقه 1 شهرداری تهران) - صفحه:71-86

  tick  شناسایی استراتژی‌های جهانی شدن اقتصاد در حوزه دیپلماسی شهری (مطالعه موردی: کلان‌شهر تهران) - صفحه:87-106

  tick  طراحی و ساماندهی مولفه‎های اندازه‏گیری عملکرد مدیریت شهری با تاکید بر حکمرانی خوب و ارزیابی متوازن - صفحه:107-125

  tick  نقش رسانه‌های جمعی در مدیریت شهری (مطالعه موردی: مناطق 22گانه شهرداری تهران) - صفحه:127-138
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved