>
Fa   |   Ar   |   En
   اقتصاد و مدیریت شهری   
سال:1394 - دوره:4 - شماره:13


  tick  ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات تفریحی و تعیین میزان تمایل بازدیدکنندگان به پرداخت هزینه برای بازدید از اماکن گردشگری شهری (مطالعه موردی باغ گل‏های شهر اصفهان) - صفحه:1-19

  tick  ارزیابی اثربخشی دوره‌های تخصصی کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران بر اساس مدل پاتریک - صفحه:20-35

  tick  بررسی میزان انطباق فضایی نابرابری‌های اجتماعی– اقتصادی در نواحی هشت‌گانه شهر یزد - صفحه:36-51

  tick  تاثیر پروژه‎های عمرانی چهار سال اخیر در تحول مدیریت اقتصاد شهری و رضایتمندی شهروندان (مطالعه موردی: شهروندان قزوینی) - صفحه:52-67

  tick  تعیین خط فقر خانوارهای شهری استان آذربایجان‌شرقی با استفاده از سیستم مخارج خطی - صفحه:68-85

  tick  سنجش مولفه‌های اقتصادی شهر بر روی رضایتمندی و جابه‌جایی مسکونی خانوار (نمونه مورد مطالعه: محله نارمک تهران) - صفحه:86-100

  tick  شاخص زیست‌پذیری در محیط‌های شهری (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر مقدس قم) - صفحه:102-120

  tick  شناسایی و تعیین ابعاد الگوی مدیریت گردشگری شهر تهران - صفحه:121-144

  tick  مقایسه شاخص‌های تاثیرگذار در طبقه‌بندی پروژه‌های شهری شهرداری تهران با سایر شهرهای منتخب - صفحه:146-167

  tick  نگرش سیستمی به بودجه‌ریزی شهرداری‌‌ها در شرایط اعمال سیاست‌‌های تعدیل قیمت‌‌های انرژی - صفحه:168-182
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved