>
Fa   |   Ar   |   En
   اقتصاد و مدیریت شهری   
سال:1394 - دوره:3 - شماره:10


  tick  ارایه مدل محاسبه مالیات سالیانه وسایل نقلیه شخصی با رویکرد افزایش درآمدهای پایدار مدیریت شهری - صفحه:1-19

  tick  ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات تفریحی شهری (مطالعه موردی: برآورد ارزش تفریحی پارک ملت مشهد مقدس) - صفحه:21-35

  tick  بررسی شاخص‌های کمّی و کیفی موثر در برنامه‌ریزی فضای سبز شهری (مطالعه موردی: شهر میانه) - صفحه:37-57

  tick  تاثیر خصوصی‌سازی بر کارایی خطوط اتوبوس‌رانی شهر تهران (با تاکید بر سامانه اتوبوس‌رانی تندرو) - صفحه:59-76

  tick  تاثیر شرایط اقتصادی- اجتماعی و مدیریت ترافیک بر تعداد سفرهای درون‌شهری تهران (موارد مطالعه: محلات شیخ‌هادی، قزل قلعه و قیطریه) - صفحه:77-93

  tick  تعیین عوامل موثر بر انتخاب مکان واحدهای مسکونی با استفاده از مدل انتخاب گسسته (مطالعه موردی: شهر تبریز) - صفحه:95-110

  tick  جایگاه آموزش در توسعه پایدار شهری - صفحه:111-125

  tick  سنجش توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان اردبیل با استفاده از مدل‌های آنالیز تاکسونومی عددی و سلسله‌مراتبی - صفحه:127-138

  tick  سنجش رضایتمندی گردشگران از شهر مهاباد با تاکید بر گردشگری خرید - صفحه:139-155
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved