>
Fa   |   Ar   |   En
   اقتصاد و مدیریت شهری   
سال:1392 - دوره:2 - شماره:5


  tick  ارزیابی کارایی نسبی پروژه‌های مسکن مهر با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها (Dea) (مطالعه شهرهای بالای 25 هزار نفر استان سیستان و بلوچستان) - صفحه:1-14

  tick  ارزیابی و پیش‌بینی گسترش افقی شهر قزوین با تاکید بر تغییرات کاربری اراضی، طی دوره (2011-1986) - صفحه:15-27

  tick  تاثیر سطوح ارزیابی بر بهبود کیفیت دوره‌های آموزشی شهرداری تهران با رویکرد ارتقای عملکرد اقتصادی - صفحه:29-38

  tick  تحلیل روابط بین شاخص‌های شناسایی بافت فرسوده و شاخص‌های توسعه پایدار شهری مشهد مقدس - صفحه:39-52

  tick  جایگاه شهر قشم در توسعه اقتصاد منطقه‌ای - صفحه:53-67

  tick  ساماندهی بافت قدیمی محله ساغری‌سازان کلان‌شهر رشت و ارایه راهکارهای‌آن ‌با رویکرد نو‌شهرگرایی - صفحه:69-87

  tick  سنجش میزان اعتماد اجتماعی شهروندان به مدیریت شهری تهران با استفاده از روش تاپسیس فازی - صفحه:89-101

  tick  سنجش میزان رضایت‌مندی شهروندان تهرانی از خدمات و کارکنان شهرداری تهران - صفحه:103-117

  tick  مطالعه آسیب‌های اجتماعی ناشی از حاشیه‌نشینی در منطقه 19 شهرداری تهران از دیدگاه مدیران شهری - صفحه:119-137

  tick  نقش شهرهای کوچک‌اندام در‌ تعادل ناحیه‌ای استان آذربایجان‌شرقی - صفحه:139-158
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved