>
Fa   |   Ar   |   En
   طب توانبخشی   
سال:1396 - دوره:6 - شماره:1


  tick  تاثیر برنامه پیشگیری از آسیب 11+ فیفا بر نیروی برشی قدامی زانوی پسران فوتبالیست نوجوان - صفحه:1-9

  tick  مقایسه عملکرد روانی کلامی در کودکان دارای ناتوانی یادگیری و کودکان بهنجار - صفحه:10-18

  tick  تفاوت های وابسته به سن و سرعت در فعالیت میوالکتریکی عضلات ساق پا در حین راه رفتن بین جوانان و سالمندان - صفحه:19-27

  tick  گروه ‌درمانی حمایتی و دیابت نوع 2: اثربخشی گروه‌درمانی حمایتی بر کنترل قند خون - صفحه:28-35

  tick  عملکرد بازیابی فعل بزرگسالان فارسی زبان در آزمون‌های نوروسایکولوژی روانی کلامی - صفحه:36-42

  tick  اثر بازخورد هنجاری بر کنترل تعادل و همسانی عملکرد عضلانی در سطوح متغیر دشواری تکلیف - صفحه:43-52

  tick  تاثیر تمرین دستکاری بر دست‎‌برتری کودکان با اختلال‌های طیف اتیسم - صفحه:53-61

  tick  مقایسه تاثیر تمرینات ثبات مرکزی اندام تحتانی و بازخورد افزوده بینایی بر کنترل استراتژی مفصل ران در اندام سالم و اندام دارای پروتز افراد دچار قطع عضو اندام تحتانی - صفحه:62-73

  tick  تاثیر اکتیو وستیبولار تراپی بر اختلالات حرکتی کودکان با اختلال نقص توجه-بیش فعالی - صفحه:74-82

  tick  تاثیر تواتر بازخوردهای کلامی بر یادگیری و اجرای حرکتی کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی - صفحه:83-92

  tick  ترجمه، بررسی روایی محتوایی و همخوانی درونی نسخه فارسی شده مقیاس بررسی فعالیت‌ها و ترس از افتادن در سالمندان در افراد مبتلا به پارکینسون - صفحه:93-103

  tick  اثربخشی مداخله واژگان پایه بر وضوح گفتار کودکان با سندرم داون آموزش پذیر 11-7 ساله فارسی زبان - صفحه:104-113

  tick  بررسی نتایج غربالگری شنوایی نوزادان بیمارستان صیاد شیرازی گرگان - صفحه:114-121

  tick  بررسی خصوصیات کینماتیکی مفاصل اندام تحتانی هنگام فرود تک پا از ارتفاع‌های مختلف در افراد مبتلا به ناهنجاری زانوی ضربدری - صفحه:122-131

  tick  تاثیر تمرین موازی بر ترکیب بدنی و سطوح شاخص های التهاب عمومی مردان سالمند - صفحه:132-142

  tick  رضایت شغلی کاردرمانگران شهر اهواز و ارتباط آن با شاخص بالقوه انگیزش - صفحه:143-152

  tick  مقایسه نتایج آزمون یادگیری شنیداری-کلامی ری (نسخه فارسی) در زنان و مردان پیش از سالمندی - صفحه:153-160

  tick  تاثیر هشت هفته بازی‌های اصلاحی بر میزان انحنای کایفوزیس وضعیتی در دختران نوجوان - صفحه:161-168

  tick  اندازه گیری میانگین ضخامت عضله ماستر به روش اولتراسونوگرافی در افراد جوان سالم - صفحه:169-174

  tick  مقایسه تاثیر تمرینات تعادلی با و بدون لباس فضایی بر کیفیت زندگی و عملکرد حرکتی بیماران مبتلا به پارکینسون - صفحه:175-184

  tick  بررسی تاثیر درمان احتقان زدایی مختلط بر میزان حجم ادم لنفاوی در زنان مبتلا به ادم لنفاوی ناشی از درمان سرطان پستان - صفحه:185-191

  tick  اثر هشت هفته تمرین پیلاتس بر برخی عوامل آمادگی جسمانی و ترکیب بدن زنان غیر ورزشکار دارای اضافه وزن - صفحه:192-200

  tick  نتایج آزمون های اتولیتی (Svv, Svh, Cvemp) در بیماران مبتلا به منیر قطعی - صفحه:201-209

  tick  تاثیر مواجهه با محیط تحت تقویت شده آکوستیک بر دستگاه شنوایی - صفحه:210-225

  tick  خواب در کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم - صفحه:226-233

  tick  اسکلروز منتشر و درمان مکمل در ایران: یک مطالعه مروری - صفحه:234-253

  tick  تاثیر انواع اسپلینت بر اسپاستی سیتیه و عملکرد اندام فوقانی بیماران سکته مغزی و فلج مغزی: مرور سیستماتیک - صفحه:254-263

  tick  نقش پتانسیل های وابسته به رخداد در بررسی توجه انتخابی شنوایی - صفحه:264-278

  tick  مروری بر نقش پرسش نامه کوتاه شده اطمینان به حفظ تعادل در فعالیت های خاص در پیش بینی خطر زمین خوردن در سالمندان - صفحه:279-288

  tick  گزارش یک مورد سندرم فریزر و کریپتوافتالموس با تکیه بر ویژگی های زبانی و گفتاری - صفحه:289-298
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved