>
Fa   |   Ar   |   En
   طب توانبخشی   
سال:1393 - دوره:3 - شماره:4


  tick  اثر تحریک الکتریکی مستقیم شکنج پیشانی تحتانی راست مغز بر بهبود بازداری در افراد دارای نشانگان نقص توجه و بیش فعالی - صفحه:1-9

  tick  اثر عدسی های ضد انعکاس، فتوکرمیک ضد انعکاس و پلاستیک سفید بر خیرگی ناتوان کننده - صفحه:10-16

  tick  بررسی مقایسه ای علایم اختلال کمبود توجه و بیش فعالی کودکان مبتلا به صرع با کودکان سالم - صفحه:17-23

  tick  بررسی اثر تیپینگ ساعد بر حداکثر قدرت و تحمل گریپ در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - صفحه:24-33

  tick  بررسی اثر فرکانس آگاهی از نتیجه در یادگیری حرکتی در افراد مبتلا به سکته مغزی - صفحه:34-41

  tick  بررسی تغییرات قوس های ناحیه کمری، پشتی و تیلت لگن طی نخستین بارداری - صفحه:42-52

  tick  بررسی تکرارپذیری مقیاس اندازه گیری راستا و دامنه حرکتی ستون فقرات در کودکان فلج مغزی اسپاستیک - صفحه:53-61

  tick  بررسی نیاز های انگیزشی و ارتباط آن با توان بالقوه انگیزش در حرفه کاردرمانی - صفحه:62-72

  tick  مقایسه الگوی فعالیت عضلانی اندام تحتانی در حین راه رفتن روی تردمیل و زمین در سرعت های مختلف - صفحه:73-80

  tick  بررسی وضعیت کیفیت خواب در بین سالمندان شهر کرمانشاه - صفحه:81-88

  tick  مقایسه تعادل ایستا و پویا در ورزشکاران مرد آماتور - صفحه:89-98
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved