>
Fa   |   Ar   |   En
   طب توانبخشی   
سال:1393 - دوره:3 - شماره:3


  tick  مقایسه نوسان پوسچر در ورزشکاران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی و سالم - صفحه:1-10

  tick  اثر آنی کشش استاتیک عضلانی بر خطای بازسازی زاویه مفصل زانو - صفحه:11-18

  tick  مقایسه شاخص بلین-آمبروسیو و معیار رابینوویتس در افراد کاندید جراحی انکساری - صفحه:19-25

  tick  پروتکل جدید جهت ایجاد کوفتگی عضلانی تاخیری در عضله چهارسر ران و بررسی اثرات آن بر میزان ارتفاع پرش عمودی در زنان ورزشکار غیرحرفه ای - صفحه:26-33

  tick  تاثیر استفاده از ارتز ضد اسپاستیک بر عملکرد حرکات درشت در کودکان دی پلژی اسپاستیک - صفحه:34-42

  tick  نقص بازشناسی بیان چهره ای خنثی بین کودکان دارای اُتیسم عملکرد بالا در مقایسه با همتایان بهنجار 7 تا 11 ساله - صفحه:43-53

  tick  تاثیر فونوفورزیس هیدروکورتیزون و محلول دی متیل سولفوکساید بر نقاط ماشه ای غیرفعال عضله ی تراپزیوس فوقانی - صفحه:54-62

  tick  مقایسه توانایی پردازش زمانی شنوایی در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه-بیش فعالی (Adhd) با کودکان هنجار در محدوده سنی 12-7 سال با استفاده از آزمون فاصله در نویز - صفحه:63-71

  tick  نقش واسطه‌گری هوش معنوی با بهزیستی روان‌شناختی و رضایت از زندگی در سالمندان شهرستان مهریز (یزد) - صفحه:72-81

  tick  مقایسه میزان افسردگی، اضطراب و استرس زنان سالمند فعال و غیر فعال شهر اصفهان - صفحه:82-88

  tick  تمرینات پیشگیری از آسیب لیگامان صلیبی قدامی ناشی از ریسک فاکتورهای درونی و قابل تعدیل در زنان ورزشکار (مقاله مروری) - صفحه:89-108

  tick  راهبردهای حفظ شغل در افراد مبتلا به آسیب های شدید روانی : مقاله مروری - صفحه:109-118
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved