>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات مدیریت ورزشی   
سال:1395 - دوره:8 - شماره:37


  tick  تدوین مدل اثر فرانوگرایی در مدیریت بر توسعۀ ورزش - صفحه:17-33

  tick  تاثیر سطوح خرد و کلان بر مشارکت ورزشی با استفاده از مدل ‌های چندسطحی - صفحه:35-56

  tick  تدوین مدل استعدادیابی والیبال در ایران - صفحه:57-87

  tick  طراحی مدل سرمایۀ فکری در وزارت ورزش و جوانان - صفحه:89-108

  tick  شناسایی و اولویت ‌بندی عوامل تاثیرگذار بر توسعۀ خرید اینترنتی کالاهای ورزشی - صفحه:109-126

  tick  بررسی نقش دارایی ‌‌تداعی ‌برند باشگاه‌ های لیگ برتر فوتبال ایران‌ بر تعلق طرفداران به باشگاه (مطالعه موردی: باشگاه پرسپولیس) - صفحه:127-148

  tick  نقش انواع سبک‌ های هویتی در شکل ‌گیری رفتار شهروندی کارکنان - صفحه:149-160

  tick  رابطۀ بین هویت اجتماعی و تعهد سازمانی با ارتباطات سازمانی در بین کارکنان سازمان ورزش و جوانان استان اصفهان و یزد - صفحه:161-179

  tick  تاثیر معنویت اسلامی بر رفتار شهروندی سازمانی و تعیین نقش میانجی هویت سازمانی (مورد مطالعه: دبیران ورزش مقطع متوسطۀ شهر اصفهان) - صفحه:181-199

  tick  نقش سبک رهبری مربیان لیگ برتر فوتبال در پیش بینی هوش هیجانی بازیکنان - صفحه:201-217

  tick  تعیین روایی و پایایی پرسش‌نامۀ رضایتمندی نیازهای اساسی در جانبازان و معلولان ورزشکار - صفحه:219-235
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved