>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات مدیریت ورزشی   
سال:1395 - دوره:8 - شماره:38


  tick  رابطۀ بین مهارت‌های ارتباطی با هوش فرهنگی و نقش آن در طبقه‌بندی مدیران سازمان‌های ورزشی و ارائۀ مدل - صفحه:17-34

  tick  بررسی رابطۀ تعارض کار ـ خانواده و شفافیت نقش منجیان غریق ـ مربیان شنای زن استان اصفهان - صفحه:35-50

  tick  ارائۀ مدل عوامل موثر بر رفتار مثبت هواداران مسابقات لیگ برتر هندبال ایران - صفحه:51-68

  tick  ارتباط بین سبک تفکر و دام‌های زمان مدیران هیات‌های ورزشی استان قم - صفحه:69-88

  tick  شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در معاونت تربیتبدنی و سلامت آموزش‌و‌پرورش استان‌های کشور - صفحه:89-106

  tick  تحلیل عاملی تاییدی پرسش‌نامۀ تجربۀ مشتری در ورزش - صفحه:107-126

  tick  نقش هوش فرهنگی در تسهیل انسجام گروهی بازیکنان لیگ برتر هندبال ایران - صفحه:127-142

  tick  تحلیل وضعیت محیط پرورش استعداد در ورزش هاکی استان مرکزی از دیدگاه ورزشکاران - صفحه:143-164

  tick  اثر مخارج ورزشی دولت و خانوار بر تولید ناخالص داخلی در ایران - صفحه:165-182

  tick  طراحی مدل عوامل تسهیل‌کننده در پیاده‌سازی استراتژی مدیریت دانش کمیتۀ ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران - صفحه:183-204

  tick  تحلیل عاملی دلایل مشارکت کم فرهنگیان سراسر کشور در فعالیت‌های ورزشی - صفحه:205-230

  tick  طراحی ساختار تشکیلاتی کلان ورزش جمهوری اسلامی ایران - صفحه:231-252
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved