>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات مدیریت ورزشی   
سال:1396 - دوره:9 - شماره:41


  tick  شناخت و اولویت‌بندی موانع خصوصی‌سازی صنعت ورزش فوتبال در ایران با رویکرد آنالیز چند‌معیاره و کپ‌‌لند - صفحه:15-36

  tick  مدلی جامع برای اثربخشی حمایت از لیگ برتر فوتبال ایران - صفحه:37-60

  tick  اولویت‌بندی عوامل موثر بر صحه‌گذاری ورزشکاران مشهور بر محصولات ورزشی - صفحه:61-80

  tick  شناسایی و مقایسۀ موانع مشارکت خیرین در توسعۀ فضاهای ورزشی - صفحه:81-96

  tick  مدل‌سازی واردات کالاهای ورزشی ایران با استفاده از مدل آرما طی سال‌های 1391ـ 1371 - صفحه:97-110

  tick  ارزیابی نگرش کارآفرینانۀ مدیران باشگاه‌های ورزشی بانوان شهر تهران و ارائۀ راه‌کار(دولتی و خصوصی) - صفحه:111-126

  tick  تاثیر هوش تجاری بر عملکرد مالی از طریق نوآوری و موفقیت برند (مطالعۀ موردی: باشگاه‌های خصوصی ورزشی شهر رشت) - صفحه:127-146

  tick  ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامۀ شایستگی‌های مربیان ورزشی - صفحه:147-170

  tick  بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی شاخص توانایی انجام کار و ارتباط آن با شاخص‌های آمادگی جسمانی در کارکنان شهر کرمانشاه - صفحه:171-190

  tick  تاثیر بازاریابی رابطه‌مند بر کیفیت ارتباط با تماشاگران لیگ حرفه‌ای والیبال زنان - صفحه:191-210

  tick  رابطۀ رفتار مربیگری با انسجام تیمی و کارایی مشارکتی بازیکنان زن لیگ برتر هاکی ایران - صفحه:211-232
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved