>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات مدیریت ورزشی   
سال:1396 - دوره:9 - شماره:42


  tick  تبیین نقش سرمایۀ اجتماعی در توسعۀ مشارکت ورزشی جوانان (مطالعۀ موردی: شهر یزد) - صفحه:17-38

  tick  مقایسۀ وضعیت خودبرندسازی دانشجویان تربیت‌بدنی با دانشجویان سایر رشته‌ها با تاکید بر الگوی شش‌گانۀ مهارت ‌های ارتباطی موثر قاسمی - صفحه:39-54

  tick  تحلیل اثرگذاری ورزش حرفه‌ای و قهرمانی بر توسعۀ ورزش - صفحه:55-72

  tick  تاثیر نوع برنامه‌ریزی ورزشی بر عملکرد اجتماعی و انطباقی ‌دختران دبیرستانی - صفحه:73-92

  tick  تحلیل اهمیت ـ عملکرد عوامل موثر بر تصمیم تماشای یک مسابقۀ فوتبال - صفحه:93-112

  tick  نقش ویژگی‌ های منبع اطلاعاتی بر تبلیغات دهان ‌به‌ دهان لباس ‌های ورزشی - صفحه:113-136

  tick  شناسایی موانع ارتقای ورزشی زنان ورزشکار لیگ برتر استان خوزستان - صفحه:137-162

  tick  تدوین الگوی شایستگی‌های شغلی مدیران ورزشی (مطالعۀ موردی: مدیران ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها) - صفحه:163-184

  tick  کارکردهای اجتماعی ورزش همگانی با تاکید بر اعتماد اجتماعی - صفحه:185-202

  tick  نقش مدیریت دانشگاهی در منابع استرس دانشجویان ورزشکار و راه‌ کارهای مقابله با آن - صفحه:203-223

  tick  استعداد‌یابی و نقش تجارب حرکتی داوطلبان در موفقیت آن‌ها در آزمون‌ های ورودی رشتۀ تربیت‌بدنی - صفحه:223-235
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved