>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات مدیریت ورزشی   
سال:1394 - دوره:7 - شماره:33


  tick  ارتباط بین سبک‌ رهبری مربیان، انسجام و انگیزه در لیگ برتر فوتبال - صفحه:1-14

  tick  شاخص‌های ارزیابی عملکرد سرمربیان حرفه‌ای لیگ برتر والیبال ایران - صفحه:15-32

  tick  نقش کیفیت خدمات ادراک شده در بروز مولفه رفتار شهروندی تماشاگران شهرآورد فوتبال پایتخت به همراه ارائه الگوی تحلیلی - صفحه:33-46

  tick  شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه کشتی در استانهای ناموفق ایران - صفحه:47-60

  tick  تحلیل عاملی پرسشنامه ارزیابی کیفیت سیستم توسعه استعدادیابی ورزشی - صفحه:61-82

  tick  رابطه بین خصوصی سازی و بهره وری سالن های ورزشی از دیدگاه مدیران و روسای هیات های ورزشی - صفحه:83-98

  tick  ارتباط بین عدالت سازمانی ادراک شده، پایبندی به قراردادهای روان-شناختی و رفتارهای شهروندی سازمانی معلمان تربیت‌بدنی شهرستان-های استان تهران - صفحه:99-112

  tick  شناسایی معیارهای حرفه‌ای معلّمان تربیت بدنی (مطالعه موردی؛ شهرستان ارومیه) - صفحه:113-130

  tick  ارتباط بین عوامل جو سازمانی و کیفیت زندگی کاری - صفحه:131-144

  tick  مقایسه انگیزه پیشرفت و عزت نفس بین ورزشکاران نخبه و عادی استان لرستان - صفحه:145-158
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved