>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات مدیریت ورزشی   
سال:1394 - دوره:7 - شماره:31


  tick  شناسایی و تدوین الگوی موانع اجرای برنامه های استراتژیک در وزارت ورزش و جوانان ایران - صفحه:13-32

  tick  الگویابی توسعۀ ورزش‌های بومی و محلی در کشور - صفحه:33-48

  tick  ارزشیابی برنامه درسی کارشناسی ناپیوسته دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی - صفحه:49-70

  tick  شناسایی مولفه‌های تعاملی موثر بر بازدید مجدد هواداران از وب‌سایت باشگاه‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران - صفحه:71-88

  tick  تاثیر تبلیغات دهان به دهان بر ایجاد ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف‌کننده در خدمات ورزشی - صفحه:85-104

  tick  نقش ابعاد یادگیری سازمانی در تسهیل چابکی سازمان‌ - صفحه:105-120

  tick  توصیف پنج بعدی مشکلات داوران لیگ برتر فوتبال ایران - صفحه:121-136

  tick  مقایسۀ مولفه‌های رفتارشهروندی تماشاگران لیگ برتر والیبال با کورس سوارکاری - صفحه:136-148

  tick  بررسی نقش ابعاد توانمندسازی شناختی در عادات خلاقیت مربیان - صفحه:149-164

  tick  رابطۀ چابکی با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان - صفحه:165-180

  tick  اولویت بندی عوامل موثر بر عدم اثربخشی ورزش وزارت جهاد کشاورزی - صفحه:181-202

  tick  رابطه جو سازمانی و سلامت روان کارشناسان شاغل در وزارت ورزش و جوانان کشور - صفحه:203-216

  tick  ارتباط فناوری اطلاعات و یادگیری سازمانی در سازمان های ورزشی ایران - صفحه:217-228
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved