>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات مدیریت ورزشی   
سال:1394 - دوره:7 - شماره:28


  tick  تاثیر ترویج خدمات ورزشی رایگان بر لذت و نگرش مصرف‌کننده در تبلیغات - صفحه:13-32

  tick  مطالعۀ ارزش ویژۀ برند از دیدگاه باورهای شکل‌دهندۀ نگرش مصرف‌کنندگان نسبت به تبلیغات از طریق ورزش (فوتبال) - صفحه:33-54

  tick  اولویت بندی و تعیین رابطه بین روحیات کارآفرینانه کارشناسان فدراسیون های ورزشی - صفحه:55-70

  tick  تبیین نقش عوامل جامعه‌پذیری در توسعۀ مشارکت ورزشی جوانان (مطالعۀ موردی: شهر اصفهان) - صفحه:71-88

  tick  تعیین مدل معادلات ساختاری ارتباط بین جو انگیزشی مربیان با دست یابی به هدف فوتبالیست های باشگاه های استعدادیابی شهر مشهد - صفحه:89-106

  tick  ارتباط سازمان یادگیرنده و اثربخشی درکارشناسان تربیت‌بدنی ادارات آموزش و پرورش تهران - صفحه:107-120

  tick  بررسی دیدگاه هواداران تیم های فوتبال اهواز در‌خصوص عوامل موثر بر بروز پرخاشگری - صفحه:121-134

  tick  تبیین فراگرد انگیزش (عوامل انگیزاننده) و ارتباط آن با رفتار اخلاقی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی - صفحه:135-150

  tick  رابطه بین سبک رهبری و شرایط احراز مسئولیت در مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران - صفحه:151-166

  tick  تحلیل حضور کشتی ایران در بازی های المپیک: از لندن تا لندن - صفحه:167-180

  tick  بررسی رابطۀ بین منابع قدرت مدیران و سلامت سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان - صفحه:181-196

  tick  بررسی ارتباط بین توانمند‌سازی و تعهد سازمانی معلمان تربیت‌بدنی استان خراسان شمالی - صفحه:197-218

  tick  تاثیر سبک های رهبری بر کارآفرینی سازمانی در اداره کل تربیت بدنی استان تهران - صفحه:219-231
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved