>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات مدیریت ورزشی   
سال:1393 - دوره:6 - شماره:23


  tick  بازاریابی رابطهمند در صنعت ورزش - صفحه:15-34

  tick  چرا استرات‍ژی‌ها در عمل با شکست مواجه می‌شوند؟ مطالعه‌ای کیفی در نظام ورزش ایران - صفحه:35-52

  tick  رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی رهبری مدیران ورزشی - صفحه:53-66

  tick  بررسی موانع گرایش گردشگران ورزشی کشتی باچوخه به جاذبههای طبیعی ورزشی و گردشگری شهرستان اسفراین - صفحه:67-78

  tick  تعامل با هوادارن از طریق اینترنت به‌عنوان ابزاری برای بازاریابی: بررسی و مقایسه‌ی باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران، آسیا و اروپا - صفحه:79-102

  tick  بررسی میزان بهره گیری اعضای هیات علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی از فناوری اطلاعات در فرایند آموزش و پژوهش با توجه به عواملی دموگرافی - صفحه:103-114

  tick  ارایه مدل ارتباط عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان - صفحه:115-130

  tick  مقایسه بازاریابی تحت وب باشگاه‌های فوتبال ایران، انگلستان و یونان - صفحه:131-146

  tick  رابطهی محدویت های گردشگران با رضایت‌مندی آنان در پیست های اسکی استان تهران - صفحه:147-162

  tick  ارتباط یادگیری سازمانی با توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران - صفحه:163-178

  tick  شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد فدراسیون‌های ورزشی ایران با استفاده از مدل Ahp - صفحه:179-192

  tick  مهارت و میزان استفاده‌ی معلم‌های تربیت‌بدنی از فناوری اطلاعات - صفحه:193-204
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved