>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات مدیریت ورزشی   
سال:1393 - دوره:6 - شماره:22


  tick  راهکارهای توسعه ورزش همگانی در دانشگاه های ایران - صفحه:15-38

  tick  چالش‌های مدیران ورزشی در ایران - صفحه:39-62

  tick  معرفی ابزار اندازه‌گیری اثربخشی فدراسیون‌های ورزشی بر مبنای رویکرد ارزش‌های رقابتی - صفحه:63-84

  tick  تحلیل عاملی موانع بازاریابی جذب و توسعه هواداران باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران - صفحه:85-104

  tick  ارزیابی عملکرد تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران با استفاده از مدل تلفیقی Ahpو Dea - صفحه:105-126

  tick  تحلیل ارتباط پایگاههای قدرت مربیان و رضایت‌مندی ورزشکاران رشته های انفرادی و جمعی - صفحه:127-154

  tick  تحلیل محتوای مقالات مدیریت ورزشی نشریه پژوهش در علوم ورزشی - صفحه:155-172

  tick  ساخت، اعتباربخشی و پایاسازی ابزار سنجش عوامل موثر بر حضور تماشاگران لیگ های برتر فوتبال، بسکتبال و والیبال ایران - صفحه:173-188

  tick  تبیین مدلی مفهومی برای ایجاد کسب وکارهای کوچک و متوسط ورزشی - صفحه:189-208

  tick  جایگاه ورزش در اشعار ملک الشعرای بهار - صفحه:209-228

  tick  تبیین فرهنگ سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی با رویکرد نظری مدل دنیسون - صفحه:229-242
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved