>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات مدیریت ورزشی   
سال:1392 - دوره:5 - شماره:19


  tick  طراحی نظامنامه اخلاقی اعضای هییت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران - صفحه:15-36

  tick  برآورد سهم نسبی کارآفرینی از شیوه مدیریت مشارکتی از دیدگاه کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان یزد - صفحه:37-50

  tick  ارتباط عوامل انگیزشی-بهداشتی و عجین شدن با شغل کارکنان کمیته ملی المپیک ایران - صفحه:51-62

  tick  روند انتقال ورزشکاران از ورزش قهرمانی به بازنشستگی: مدل مفهومی چارنر و اسچلزبرگ - صفحه:63-80

  tick  راه کارهای توسعه منابع انسانی ورزش ژیمناستیک - صفحه:81-92

  tick  ارتباط عوامل توانمندسازی منابع انسانی و انگیزه انجام وظایف کاری در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران (وزارت ورزش و جوانان) - صفحه:93-108

  tick  تحلیل موانع اقتصادی موثر بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در ورزش حرفه‌ای ایران - صفحه:109-128

  tick  رتبه‌بندی استانداردهای مناسب‌سازی اماکن ورزشی با استفاده از تکنیک سنجش رضایت مشتری (Csm) برای ارایه راه‌کار - صفحه:129-150

  tick  گونه شناسی ذی نفعان و مدیریت استراتژیک آن‌ها در سیستم ورزش کشور - صفحه:151-170

  tick  بررسی ابعاد رضایت‌مندی داوطلبان انجمن‌های ورزشی دانشگاه‌های ایران - صفحه:171-188

  tick  بررسی ارتباط بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر با علایم روحی توام با سندرم پیش از قاعدگی و ورزش صبحگاهی - صفحه:189-204

  tick  مزایای ایجاد رابطه با مشتری و تاثیر آن بر ارتباط دهان به دهان مثبت (مورد مطالعه: مشتریان استخرهای شهر تهران) - صفحه:205-220
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved