>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات مدیریت ورزشی   
سال:1392 - دوره:5 - شماره:18


  tick  مقایسه مولفه‌های نگرش، ساختار سازمانی و جو سازمانی با انتشار فن‌آوری اطلاعات در سازمان‌های ورزشی ایران - صفحه:13-32

  tick  تعیین تفاوت میزان اهمیت وفاداری به برند در میان هواداران تیم‌های حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران بر حسب ویژگی‌های جمعیت‌شناختی‌آن‌ها - صفحه:33-50

  tick  ارزیابی کیفیت اماکن تفریحی - ورزشی پارک‌های استان گلستان بر اساس مدل تحلیل شکاف (Gaps) - صفحه:51-66

  tick  تدوین چشم‌انداز کارآفرینی در ورزش کشور از دیدگاه صاحبنظران ورزشی - صفحه:67-80

  tick  عوامل موثر بر وفاداری هواداران به برند تیم های پرطرفدار لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران - صفحه:81-100

  tick  رابطه سبک‌های رهبری مربیان باانگیزش پیشرفت و تعهد ورزشی جودوکاران لیگ برتر ایران - صفحه:101-116

  tick  تعیین و مدل‌سازی عوامل تعیین‌کننده رضایت‌مندی مشتریان در مجموعه‌های خصوصی ورزشی-تفریحی: الگوسازی تحلیل مسیری - صفحه:117-130

  tick  تاثیر پوسترها و تابلوهای برانگیزنده در ترویج استفاده از پله بجای پله برقی در ایستگاه های مترو - صفحه:131-142

  tick  ارتباط ادراک رفتارهای رهبری مربیان با اهداف پیشرفت و رضایت‌مندی بسکتبالیست‌های زن نخبه ایران - صفحه:143-158

  tick  منابع قدرت مربیان و ارتباط آن با انسجام گروهی دانش‌آموزان ورزشکار ایرانی - صفحه:159-174

  tick  تعیین ارتباط بین عدالت سازمانی و ابعاد آن با توانمندسازی کارکنان در اداره کل تربیت بدنی استان خراسان رضوی - صفحه:175-188

  tick  رابطه انگیزه مشارکت ورزشی با میزان فعالیت بدنی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز - صفحه:189-202
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved