>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات مدیریت ورزشی   
سال:1392 - دوره:5 - شماره:17


  tick  آسیب شناسی ورزش هندبال استان سمنان با استفاده از الگوی برنامه ریزی استراتژیک - صفحه:13-42

  tick  تاثیر رهبری تحول گرا و فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمانی - صفحه:43-58

  tick  مقایسه تحلیل‌‌‌‌‌‌رفتگی داوران فوتبال بر اساس درجات و پست‌‌های آنان - صفحه:59-72

  tick  رابطه سبک‌های رهبری مربیان و انسجام گروهی تیم‌های بسکتبال حاضر در دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر کشور (1389) - صفحه:73-88

  tick  مقایسه نقش فوق برنامه ورزشی در استرس تحصیلی و بهزیستی ذهنی دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی - صفحه:89-104

  tick  ارایه مدلی نوین برای ارزیابی کارآیی نسبی عملکرد کشورهای شرکت‌کننده در بازی‌های بین‌المللی - صفحه:105-124

  tick  طراحی و تدوین نظام جامع ورزش حرفه‌ای کشور - صفحه:125-136

  tick  اثر فعالیت‌های بدنی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی در سالمندان - صفحه:137-158

  tick  بررسی جاذبه‌‌‌های طبیعی موثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان کردستان - صفحه:159-174

  tick  پراکندگی قدرت در لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران و لیگ‌های برتر اروپا با استفاده از شاخص‌های اقتصادی ( K تیم برتر، منحنی لورنز و ضریب جینی) - صفحه:175-190

  tick  نقش کیفیت خدمات گردشگری ورزشی در تمایل به بازگشت گردشگران ورزشی - صفحه:191-206

  tick  بررسی رابطه سلامت سازمانی و اثربخشی در دانشکده‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌های دولتی تهران - صفحه:207-218
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved