>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات مدیریت ورزشی   
سال:1389 - دوره:2 - شماره:7


  tick  برنامه راهبردی توسعه پژوهش‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی - صفحه:13-32

  tick  راهبردها و برنامه‌های کلان در توسعه تکواندوی ایران - صفحه:33-46

  tick  توصیف نیازهای آموزشی دانش آموزان دوره راهنمایی ایران در درس تربیت بدنی و ورزش ازدیدگاه متخصصان، معلمان ، دانش‌آموزان و والدین - صفحه:47-64

  tick  تعیین روایی و پایایی مجموعه آزمون‌های بدنی براکپورت در دانش‌آموزان کم توان ذهنی دوره راهنمایی شهر تهران - صفحه:65-80

  tick  مقایسه کمال‌گرایی و عزت نفس و ارتباط آنها با تحول روانی- اجتماعی در دختران نوجوان فعال و غیرفعال مناطق 2، 4 و 5 تهران - صفحه:81-94

  tick  ارتباط سبک مدیریت تضاد با هوش هیجانی مدیران اداره کل تربیت بدنی استان خوزستان - صفحه:95-108

  tick  تاثیر پویایی گروه و سبک رهبری مربیان بر عملکرد تیمی باشگاههای والیبال لیگ برتر ایران - صفحه:109-126

  tick  اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌ها - صفحه:127-138

  tick  تعیین جایگاه فعالیت‌های ورزشی در نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشکده علوم اقتصادی و تعیین ارتباط آن با برخی از عوامل اثرگذار - صفحه:139-158

  tick  تعیین میزان پیش‌بینی کنندگی شخصیت برای رفتار شهروندی در سازمان ورزش شهرداری تهران - صفحه:159-174
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved